Συμπληρωματικές πληροφορίες διαγωνισμού 200 υπηρεσιακών συνδέσεων κινητής τ/φ

12:46 μμ | 1 έτος πριν

Συμπληρωματικές πληροφορίες μέσω ΕΣΗΔΗΣ για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό προμήθειας 200 υπηρεσιακών συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας α/α συστήματος 26082 , τίτλος – αριθμ. διακηρ. 3/2016.

Κατεβάστε τις διευκρινίσεις