Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια έτοιμου ελληνικού & ξένου οπτικοακουστικού προγράμματος

4:58 μμ | 2 έτη πριν

Η ΕΡΤ ΑΕ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο να υποβάλει προτάσεις για παραχώρηση δικαιωμάτων (μίσθωση) επί ελληνικού και ξένου οπτικοακουστικού προγράμματος επί του οποίου έχει το δικαίωμα εκμετάλλευσης

 

Δείτε την πρόσκληση εδώ