Διαβούλευση για την προμήθεια Μονάδας Ψηφιοποίησης (Ingest) για το σύστημα διαχείρισης του οπτικοακουστικού Αρχείου της ΕΡΤ Α.Ε.

11:34 πμ | 3 εβδομάδες πριν

Στα πλαίσια την αναβάθμισης του ολοκληρωμένου συστήματος Διαχείρισης και Επεξεργασίας Οπτικοακουστικού Αρχείου και την βελτίωση του με εφαρμογές νέας γενιάς βάση των υφιστάμενων των υπηρεσιών, την πλήρη δια συνδεσιμότητα του με το αρχείο ειδήσεων, με την ταινιοθήκη αλλά και με τις διαδικτυακές υποδομές της ΕΡΤ, απαιτείται η προμήθεια ενός εξυπηρετητή βίντεο (video server) όπως αυτός περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω για την κάλυψη των αναγκών ψηφιοποίησης νεοπαραγώμενου αλλά και παλαιού υλικού. Επιπρόσθετα απαιτείται και η προμήθεια δύο (2) Οθονών αναφοράς εικόνας 24″ FULL HD (1920 x 1200)True 10-bit LCD Monitor Grade 1, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά.Τυχόν σχόλια και παρατηρήσεις να αποσταλούν μέχρι την Τρίτη 22 Αυγούστου 2017 και ώρα 17:00 στα παρακάτω e-mails:
aloukakis@ert.gr,
vtousia@ert.gr

Κατεβάστε τη διαβούλευση