Παροχή υπηρεσιών στατικής φύλαξης για τις εγκαταστάσεις της ΕΡΤ3

3:12 μμ | 3 εβδομάδες πριν

Η ΕΡΤ Α.Ε. προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο, διεθνή διαγωνισμό «Για την παροχή υπηρεσιών στατικής φύλαξης για τις εγκαταστάσεις της ΕΡΤ3 στην Λ. Στρατού 51 & Καυταντζόγλου και στην Αγγελάκη 14» για ένα έτος (με δικαίωμα παράτασης για ένα ακόμη έτος με τους ίδιους όρους) και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

Κατεβάστε το έγγραφο σε μορφή PDF.