Ηλεκτρονικός ανοικτός, διεθνής, δημόσιος διαγωνισμός για την προμήθεια οθονών Η/Υ

10:55 πμ | 1 μήνα πριν

Η ΕΡΤ Α.Ε., διακηρύσσει ηλεκτρονικό, διεθνή, δημόσιο διαγωνισμό για την προμήθεια Η/Υ μικρού όγκου με οθόνη, οθόνη Η/Υ γενικής χρήσης, επιτραπέζιων Η/Υ μεγάλης επεξεργαστικής ισχύος με οθόνη, Η/Υ επεξεργασίας γραφικών αρχιτεκτονικής PC με 2 οθόνες, Η/Υ επεξεργασίας ήχου και Η/Υ επεξεργασίας γραφικών αρχιτεκτονικής MAC διαφορετικών ποσοτήτων, με κριτήριο κατακύρωσης την κατ’είδος πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής.

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 717.400,08€ (χωρίς Φ.Π.Α.).

Κατεβάστε την Διακήρυξη σε μορφή PDF.