ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΗΧΟΥ On Air ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ 102fm ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΤ3

3:01 μμ | 1 έτος πριν

Διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ψηφιακής κονσόλας ήχου On Air με παρελκόμενα για τον 102FM ραδιοφωνίας της ΕΡΤ3 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

Δείτε τις διευκρινισεις ΕΔΩ.