ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΕ ΠΑΡΝΗΘΑΣ, ΥΜΗΤΤΟΥ, ΙΛΙΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΚΑΙ ΑΥΛΙΔΑΣ

6:52 μμ | 1 έτος πριν

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 8.470€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.

Κατεβάστε την Διακήρυξη σε μορφή PDF.