ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ, ΔΙΕΘΝΗ, ΑΝΟΙΧΤΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΤ ΑΕ (Αθήνα και Θεσσαλονίκη)

4:32 μμ | 2 εβδομάδες πριν

Απάντηση στο Αίτημα Διευκρινιστικών Πληροφοριών που διατυπώθηκε μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για τον Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό με αρ. Διακήρυξης 2/2018, με αντικείμενο για τη σύναψη σύμβασης υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων των εγκαταστάσεων της ΕΡΤ ΑΕ (κτίρια Αττικής & κτίρια Θεσσαλονίκης ΕΡΤ-3) για δύο (2) έτη , προϋπολογισθείσας δαπάνης 800.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ

Κατεβάστε το έγγραφο.