Απαντήσεις ερωτημάτων διαγωνισμού δρομολογητών

2:12 μμ | 1 έτος πριν

Στο πλαίσιο διεξαγωγής του πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας δρομολογητών για την ένταξη της ΕΡΤ ΑΕ στο πρόγραμμα ΣΥΖΕΥΞΙΣ, παραλάβαμε μέχρι την 5/9/2016, καταληκτική ημερομηνία υποβολής ερωτημάτων, τα παρακάτω ερωτήματα, τα οποία και παρουσιάζονται μαζί με τις απαντήσεις τους.

Κατεβάστε τις απαντήσεις