Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Κ.Ε. & ΕΡΤ ΡΟΔΟΥ»

4:39 μμ | 4 εβδομάδες πριν

Η ΕΡΤ προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Κ.Ε. & ΕΡΤ ΡΟΔΟΥ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016(ΦΕΚ 174/Α) και με την Α.Δ.Σ. 925/20-01-2016 της ΕΡΤ Α.Ε. με την οποία εγκρίθηκε το επικαιροποιημένο σχέδιο του Κανονισμού Κατασκευής – Εκτέλεσης Εργων και Εκπόνησης Μελετών.

Κατεβάστε το έγγραφο σε μορφή PDF.