ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Διάθεση στοιχείων σχετικά με την διακήρυξη Νο 8/2015

Διάθεση στοιχείων σχετικά με την από 28/08/2015 Προκήρυξη 4723/2015 του υπ' αριθ. 8/2015 διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της Προμήθειας τριακοσίων είκοσι πομπών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής Κατεβάστε το αρχείο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια έτοιμου ελληνικού & ξένου οπτικοακουστικού προγράμματος

Η ΕΡΤ ΑΕ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο να υποβάλει προτάσεις για παραχώρηση δικαιωμάτων (μίσθωση) επί ελληνικού και ξένου οπτικοακουστικού προγράμματος επί του οποίου έχει το δικαίωμα εκμετάλλευσης   Δείτε την πρόσκληση εδώ