ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Ανακοίνωση 1η: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ 8_10_2015

Παρακαλούμε βρείτε τις απαντήσεις στα ερωτήματα που τέθηκαν έως την 5-10-2015 στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος εγγραφής στο μητρώο παροχών υπηρεσιών για την μίσθωση τηλεοπτικών συνεργείων. Επίσης σας ενημερώνουμε πως υπάρχει νεώτερη έκδοση (v 1.1) των Τεχνικών προδιαγραφών του μητρώου. Η νεώτερη αυτή έκδοση διασαφηνίζει τις τεχνικές προδιαγραφές των συνεργείων υψηλών απαιτήσεων. Κατεβάστε τα αρχεία ... ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1η: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ...

Διάθεση στοιχείων σχετικά με την διακήρυξη Νο 8/2015

Διάθεση στοιχείων σχετικά με την από 28/08/2015 Προκήρυξη 4723/2015 του υπ' αριθ. 8/2015 διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της Προμήθειας τριακοσίων είκοσι πομπών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής Κατεβάστε το αρχείο