Κανονισμός Υλοποίησης Εσωτερικών Παραγωγών και Προμήθειας Περιεχομένου Προγράμματος

9:00 πμ | 4 εβδομάδες πριν

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 141
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 15-09-2017

Στην Αθήνα, σήμερα, 15 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Kατά τη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Βασίλης Κωστόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Γεώργιος Θαλασσινός, Αναπληρωτής Διευθύνοντος Συμβούλου, ο κ. Χριστόφορος – Ευτύχιος Λεοντής και ο κ. Αριστοτέλης Μεταξάς, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέστησαν, επίσης, ο κ. Βασίλης Ταλαμάγκας, Εντεταλμένος Σύμβουλος, η κα Βασιλική Σουλτανιά και ο κ. Βασίλειος Πατσιαντός, Νομικοί Σύμβουλοι της εταιρίας, ο κ. Ευάγγελος Λουριδάς, Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.
Απόντες ο κ. Διονύσιος Τσακνής και ο κ. Μιχάλης Γρηγορίου.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, καθόσον παρίστανται στη συνεδρίαση περισσότερα από τα μισά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως :

Θέμα 5ο : Έγκριση του τροποποιημένου Κανονισμού Υλοποίησης Εσωτερικών Παραγωγών και Προμήθειας Περιεχομένου Προγράμματος.

Δείτε τον κανονισμό σε μορφή pdf: KanonismosYlopoihshsParagwgwn