ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 31.10.2017

5:06 μμ | 11 μήνες πριν

Σε απάντηση δημοσιευμάτων για την αλλαγή της σύνθεσης της Επιτροπής Κινηματογράφου της ΕΡΤ, το Γραφείο Τύπου της εταιρείας επιθυμεί να επισημάνει τα εξής: Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ εξουσιοδότησε ομόφωνα τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας με την υπ. αριθμ.  Απόφαση Δ.Σ. 1805/10.08.2017, αρ. πρακτικού 138, Θέμα 5ο Παροχή Εξουσιοδότησης στον Διευθύνοντα για την ανασυγκρότηση Επιτροπών (ΑΔΑ 7Υ0Ζ465Θ1Ε-ΓΑΣ), να προβεί στην αλλαγή της σύνθεσης όλων των Επιτροπών της εταιρείας, όπως προβλέπεται από την εσωτερική νομοθεσία αλλαγής των Επιτροπών στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η Επιτροπή Κινηματογράφου.

Το μόνο που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι τα νέα μέλη προέρχονται από το ανθρώπινο δυναμικό της ΕΡΤ και έχουν αποδεδειγμένα παράσχει τις υπηρεσίες τους επί σειρά ετών.